Bažnyčios ZAKRISTIJONĖS

Zakristijonė – Janina Piraškevičienė

Dirbusios zakristijonės

Danutė Armonienė (1989–1995)
Genutė Gervienė (1995–2004)