MALDA UŽ ELEKTRĖNŲ MIESTĄ

Į Tave, galybių Viešpatie Dieve, kreipiamės dėl mūsų miesto Elektrėnų ir jo gyventojų. Teikis atsiųsti savo šventąjį angelą sargą, kad jis saugotų mūsų miestą nuo nelaimių, stichijų, ligų, maro, ugnies ir kitų negerovių. Ypač prašome, kad angelas sargas saugotų mūsų miesto turtą ir grožį nuo paties žmogaus piktavališkos veiklos. Sutramdyk, Viešpatie, mūsų mieste bet kokį piktosios dvasios viešpatavimą, saugok mus nuo nusikaltimų ir Tavo šventųjų įsakymų niekinimo.

Elektrėnų mieste gyvenantiems ar čia laikinai apsistojusiems suteik, Viešpatie, saugų ir ramų gyvenimą. Suvienyk mūsų jėgas, sutelk bendriems darbams; ugdyk mus, kad galėtume tapti darnia ir kūrybinga bendruomene. Globok, Viešpatie, šio miesto šeimas - tegul klesti jose vienybė ir meilė; savo išminties dvasia lydėk mūsų miesto vaikus ir jaunimą, vesdamas juos tiesos ir doros keliu; ligonius ir negalinčius savarankiškai gyventi apdovanok, Viešpatie, savuoju artumu ir kito žmogaus pagalba. Visiems Elektrėnų žmonėms leisk pažinti Tavo meilę Jėzuje Kristuje ir suteik atsivertimo malonę.

Mūsų miestą per amžius tegul užtaria ir nesiliauja globojusi Švenčiausioji Mergelė Marija Kankinių Karalienė, per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.