PROCESIJA

Žodis procesija kilo iš lotyniško žodžio procederekuris reiškiaeiti, žygiuoti pirmyn, į priekį. Procesija – tai pamaldumo išraiška ir dvasinės kelionės simbolis. Kartu tai bendruomeninis ritualas. Procesijoje eina ne vienas žmogus, o visa susirinkusi bažnyčios bendruomenė. Procesiją sudaro tam tikros apeigos, maldos, giesmės. 

Elektrėnų parapijoje procesijos būdu pagerbiamas Švč. Sakramentas Jėzaus Kristaus prisikėlimo (Šv. Velykų) iškilmėje, Švč. Jėzaus Kūno ir kraujo (Devintinių) iškilmėje, parapijos titulo atlaidų metu.

Kitos procesijos atliekamos Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventėje, Jėzaus Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienį, Kristaus žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmėje, Šv. Dvasios atsiuntimo apaštalams (Sekminių) iškilmėje ir Vėlinių (Lapkričio 2 d.) metu – gedulinga procesija.