ELEKTRĖNŲ PARAPIJOJE TARNAVĘ IR TARNAUJANTYS KUNIGAI IR DIAKONAI

Klebonas, monsinjoras Jonas Sabaliauskas, paskirtas 1990-01-15.

Vikaras, kunigas Robertas Grigas 1990-03-22 – 1990-10-12.

Vikaras, kunigas Leonas Klimas 1992-01-06 – 1992-09-10.

Vikaras, kunigas Jurgis Kazlauskas 1993-06-07 – 1994-04-25.

Vikaras, kunigas  Rolandas Bičkauskas 1996-05-02 – 1998-07-10.

Diakonas Dainius Jančiauskas 1996 rugsėjo mėn. – 1997 birželio mėn.

Vikaras, kunigas Virgilijus Balnys 1999-09-05 – 2000-07-03.

Vikaras, kunigas Jonas Zubrus SJ 2000-07-03 – 2000-12-28.

Vikaras, kunigas Ąžuolas Mieliauskas 2004-08-01 – 2005-06-30.

Vikaras, kunigas Kęstutis Dvareckas 2005-06-20 – 2006-10-07.

Vikaras, kunigas Marius Talutis 2006-12-21 – 2011-02-01.

Kunigas altarista Stasys Čiupala 2009-08-20 - 2020-07-24.

Vikaras, kunigas Laurynas Visockas 2011-02-01 – 2017-02-28.

Vikaras, kunigas Tadas Piktelis              2017-03-01 - 2021-12-19

Vikaras, kunigas Gintas Petkevičius paskirtas           2022-05-09