ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS:

Sekmadieniais – 10 val. šv. Mišios už parapiją ir 12 val. 

Pirmadieniais – Antradieniais – Trečiadieniais – Ketvirtadieniais – Penktadieniais – 18 val.

Šeštadieniais – 10 val.

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapija © 2019-2020           

 .