LIAUDIŠKAS PAMALDUMAS

Liaudiškasis pamaldumas teisėtai laikomas „Dievo tautos lobiu“. „Per jį pasireiškia Dievo alkis, kurį gali pažinti tiktai paprastieji ir vargšai. Jis daro žmogų pajėgų didžiadvasiškumui ir pasiaukojimui, negana to, heroizmui, kai reikia parodyti tikėjimą. Jis susijęs su esminių Dievo atributų – tėvystės, Apvaizdos, nuolatinio ir meilės kupino buvimo – aiškiu suvokimu. Jis sužadina vidines nuostatas, retai taip aiškiai pastebimas kitur: kantrybę, kryžiaus pajautą kasdieniame gyvenime, pasiaukojimą, atvirumą kitiems, dievobaimingumą.“ (Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija Liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovas. Principai ir gairės. 2002 m. balandžio 9 d.)

Elektrėnų parapijoje praktikuojamos šios liaudiško pamaldumo formos:

  • Gavėnios laikotarpiu sekmadieniais bendruomeninis „Graudžių verksmų“ giedojimas, penktadieniais Kryžiaus kelio stočių apmąstymas. 
  • Gegužės mėnesį pusvalandį prieš Šv. Mišias – Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei.
  • Birželio mėnesį pusvalandį prieš Šv. Mišias – Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei.
  • Spalio mėnesį pusvalandį prieš Šv. Mišias kalbama Rožinio malda.
  • Pirmaisiais mėnesių penktadieniais 18.30-19.30 val. – pamaldos, skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei.
  • Penktadieniais 18.30-19.30 val. Švč. Sakramento adoracija.
  • Kiekvieną ketvirtadienį po Šv. Mišių meldžiamės į Šv. Popiežių Joną Paulių II-ąjį, prašome užtarimo sergantiems, ypač onkologiniams ligoniams. Kreipiamės į Šventajį popiežių liaudiško pamaldumo forma – litanija. Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį Elektrėnų parapijoje aukojamos Šv. Mišios prašant ligonims Šv. Jono Pauliaus II užtarimo.