GYVOJO ROŽINIO DRAUGIJA ELEKTRĖNŲ PARAPIJOJE

2008 metais Kaišiadorių vyskupijos parapijose buvo atkurta Gyvojo Rožinio draugija (GRD). Vyskupijoje yra apie 3000 Gyvojo Rožinio draugijos narių. Elektrėnų dekanate GRD veikia  Elektrėnų, Aukštadvario, Beižionių, Dusmenų, Kazokiškių, Kietaviškių, Onuškio, Semeliškių, Vievio parapijose ir vienija 440 narių. Elektrėnų parapijoje Gyvojo Rožinio draugijoje yra 6 grupės – 120 narių. Kiekviena grupė turi savo vadovą. Joms vadovauja:DanutėArmonienė, Genutė  Gervienė, Aldona Frejuvienė, Meilutė Paražinskienė, Stefanija Sladkevičienė, Adelė Žemaitaitienė.   Elektrėnų parapijos GRD vadovė yra Danutė Sabonienė.

Elektrėnų GRD aktyviai dalyvauja parapijos religinėje veikloje: pirmąjį mėnesio penktadienį Šv. Mišių aukoje meldžiasi už gyvus ir mirusius parapijos GRD narius, adoruoja Švč. Sakramentą. Kiekvieną sekmadienį prieš Šv. Mišias meldžiasi Rožinio malda, spalio mėnesį  vadovauja Rožinio maldai. Meldžiasi ne tik bendromis vyskupijos intencijomis, bet ir asmeniškomis – už mirusiuosius, dalyvaudami GRD narių ar jų artimųjų laidotuvėse, už šeimas, sveikatą, nepamiršta ir padėkos maldų.Savo ganytojui palaimintajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui meldžia šventojo altoriaus garbės. 

„Mes žinome vieni kitų džiaugsmus ir rūpesčius, jaučiame tarpusavio bendrystę. Padedame sunkiau vaikščiojantiems atvykti į bažnyčią, lankome ligonius ligoninėje ir namuose,  padedame pasiruošti Ligonių sakramentui. Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį lankomės vieni pas kitus, meldžiamės už  lankomos šeimos gyvus ir mirusius narius, aptariame piligrimines keliones, perskaitytas knygas, per Marijos radiją girdėtas laidas“, – pasakoja GRD nariai, - „Vykstame į piligrimines keliones. Kasmet lankomės Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, atlaiduose Šiluvoje, Žemaičių Kalvarijoje, Kryžių Kalne, Marijampolėje, Pivašiūnuose ir kitur.“

2018 m. rugsėjo 23 d. GRD vyko į Kauną susitikti ir melstis kartu su Popiežiumi Pranciškumi. 2019 metų gegužės 10–11 d. lankėsi Lenkijoje, Čenstachavos šventovėje. Gausiai dalyvavo  Videniškių Šv. Lauryno bažnyčioje padėkos Šv. Mišiose už palaimintąjį Mykolą Giedraitį.

Visus parapijiečius, norinčius tapti GRD nariais, kartu melstis, dalintis savo žiniomis, kartu keliauti – kviečiame prisijungti.