INFORMACIJA TĖVAMS DĖL VAIKŲ RUOŠIMO PIRMAJAI KOMUNIJAI

Mūsų parapijoje ketvirtokai ir vyresni vaikai, mokykloje lankantys tikybą, Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) ruošiami vienerius mokslo metus (spalio–gegužės mėn.) pagal Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro parengtą programą.

Šių susitikimų metu parapijos katechetai siekia ne tik supažindinti, bet ir atvesti vaikus į bendrystę su Jėzumi Kristumi, įvedant juos į sakramentinį gyvenimą. Stengiamasi, kad per veiklas vaikai patys atrastų, dalytųsi patirtimi ir išmoktus dalykus pritaikytų gyvenime.

Rugsėjo mėn. vyksta tėvų susitikimas su parapijos kunigais ir katechetais, kur būna pristatyta ruošimo Pirmajai Komunijai programa ir vyksta vaikų registracija.

Užsiregistravę ruoštis sakramentams visi vaikai su tėvais privalo dalyvauti Šv. Mišiose.

Mokyklos atostogų metu užsiėmimai nevyksta.

Norintys šiais mokslo metais pasiruošti Pirmajai Komunijai, ketvirtokų ir vyresnių vaikų tėvai gaus kvietimą į susitikimą su parapijos kunigais ir katechetais.

Pasibaigus registracijos laikui vaikai į grupeles nebus priimami.

Papildomą informaciją galite gauti užėję į bažnyčios raštinę arba tel. 8 615 38646.