LEKTORIAI

„Skaitovas Eucharistijos celebravime yra skiriamas skaityti Šventojo Rašto skaitinius, išskyrus Evangeliją. Taip pat jis gali skelbti visuotinės maldos intencijas ir, kai nėra psalmininko, skaityti psalmę tarp skaitinių. Kad tikintieji, klausydami Dievo žodžio skaitymų, tikrai pamiltų Šventąjį Raštą, reikia, kad šį patarnavimą atliekantys skaitovai, nors ir negavę skyrimų, iš tikrųjų būtų tinkami ir rūpestingai pasirengę.“ (Romos Mišiolas, 66.)

Elektrėnų parapijoje klebono paskirti lektoriai

Agnė Butkutė, Agnė Grigaliūnaitė, Asta Lauciuvienė, Gediminas Tekorius, Ieva Gurskienė, Ilona Verbickienė, Jolanta Kuneikienė, Kamilė Ratkevičiūtė, Lina Eitminavičienė, Marytė Kuliašienė, Meilutė Paražinskienė, Ramūnas Matakas, Ramunė Matonienė, Rita Šabūnienė, Vida Rakauskienė, Vita Norkūnienė, Ernesta Mlečkienė.


2022.05.22 VI VELYKŲ SEKMADIENIS

10 val. I. Jolanta; II. Ieva; Visuotinė malda Ilona;

12 val. I. Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.05.29 KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

10 val. I. Asta; II. Lina; Visuotinė malda Meilutė;

12 val. I. Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.06.05 ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)

10 val. I. Ramūnas; II. Gediminas; Visuotinė malda Agnė G.;

12 val. I. Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.06.12 ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ

10 val. I. Ilona; II. Jolanta; Visuotinė malda Ieva;

12 val. I. Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.06.19 14 ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)

10 val. I. Meilutė; II. Asta; Visuotinė malda Lina;

12 val. I. Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.06.24 ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIS

18 val. I. Gediminas; II. Jolanta; Visuotinė malda Ieva;

Nuoroda į skaitinius

2022.06.26 XIII EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Ieva; II. Ilona; Visuotinė malda Jolanta;

12 val. I. Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.07.03 XIV EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Lina.; II. Meilutė; Visuotinė malda Asta.;

12 val. I. Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.07.10 XV EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Agnė; II. Gediminas; Visuotinė malda Ramunė;

12 val. I. Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.07.17 XVI EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Jolanta; II. Ieva; Visuotinė malda Ilona;

12 val. I. Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.07.24 XVII EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Asta; II. Lina; Visuotinė malda Meilutė;

12 val. I. Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.07.31 XVIII EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Ramūnas; II. Agnė G.; Visuotinė malda Gediminas;

12 val. I. Ernesta;

Nuoroda į skaitinius