LEKTORIAI

„Skaitovas Eucharistijos celebravime yra skiriamas skaityti Šventojo Rašto skaitinius, išskyrus Evangeliją. Taip pat jis gali skelbti visuotinės maldos intencijas ir, kai nėra psalmininko, skaityti psalmę tarp skaitinių. Kad tikintieji, klausydami Dievo žodžio skaitymų, tikrai pamiltų Šventąjį Raštą, reikia, kad šį patarnavimą atliekantys skaitovai, nors ir negavę skyrimų, iš tikrųjų būtų tinkami ir rūpestingai pasirengę.“ (Romos Mišiolas, 66.)

Elektrėnų parapijoje klebono paskirti lektoriai

Agnė Butkutė, Agnė Grigaliūnaitė, Asta Lauciuvienė, Gediminas Tekorius, Ieva Gurskienė, Ilona Verbickienė, Jolanta Kuneikienė, Kamilė Ratkevičiūtė, Lina Eitminavičienė, Marytė Kuliašienė, Meilutė Paražinskienė, Ramūnas Matakas, Ramunė Matonienė, Rita Šabūnienė, Vida Rakauskienė, Vita Norkūnienė, Ernesta Mlečkienė.

2021.09.19 XXV EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Ramunė; II. Agnė; Visuotinė malda Ramūnas;

12 val. I. Ernesta; II. Vida; Visuotinė malda Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2021.09.26 XXVI EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Vita; II. Jolanta; Visuotinė malda Ilona;

12 val. I. Vida; II. Ernesta; Visuotinė malda Vida;

Nuoroda į skaitinius

2021.10.03 XXVII EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Meilutė.; II. Asta; Visuotinė malda Lina.;

12 val. I. Ernesta; II. Marytė; Visuotinė malda Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2021.10.10 XXVIII EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Gediminas.; II. Ramūnas; Visuotinė malda Agnė G.;

12 val. I. Vida; II. Ernesta; Visuotinė malda Vida;

Nuoroda į skaitinius

2021.10.17 XXIX EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Ilona; II. Vita; Visuotinė malda Jolanta;

12 val. I. Marytė; II. Ernesta; Visuotinė malda Marytė;

Nuoroda į skaitinius

2021.10.24 XXX EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Lina.; II. Meilutė; Visuotinė malda Asta;                                                                                            

12 val. I. Ernesta; II. Vida; Visuotinė malda Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2021.10.31 XXXI EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Ramunė.; II. Agnė G.; Visuotinė malda Ramūnas;

12 val. I. Vida; II. Ernesta; Visuotinė malda Vida;

Nuoroda į skaitinius