LEKTORIAI

„Skaitovas Eucharistijos celebravime yra skiriamas skaityti Šventojo Rašto skaitinius, išskyrus Evangeliją. Taip pat jis gali skelbti visuotinės maldos intencijas ir, kai nėra psalmininko, skaityti psalmę tarp skaitinių. Kad tikintieji, klausydami Dievo žodžio skaitymų, tikrai pamiltų Šventąjį Raštą, reikia, kad šį patarnavimą atliekantys skaitovai, nors ir negavę skyrimų, iš tikrųjų būtų tinkami ir rūpestingai pasirengę.“ (Romos Mišiolas, 66.)

Elektrėnų parapijoje klebono paskirti lektoriai

Agnė Butkutė, Agnė Grigaliūnaitė, Asta Lauciuvienė, Gediminas Tekorius, Ieva Gurskienė, Ilona Verbickienė, Jolanta Kuneikienė, Kamilė Ratkevičiūtė, Lina Eitminavičienė, Marytė Kuliašienė, Meilutė Paražinskienė, Ramūnas Matakas, Ramunė Matonienė, Rita Šabūnienė, Vida Rakauskienė, Vita Norkūnienė, Ernesta Mlečkienė.

2021.04.03 VELYKNAKČIO PAMALDOS

21. val. I. Ilona; III. Ramūnas; V. Meilutė; Epistolė - Asta; Visuotinė malda Lina;

2021.04.04 VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)

8.00. val. I. Lina; II. Ramūnas; Visuotinė malda Ilona;

10.00. val. I. Jolanta; II. Ernesta; Visuotinė malda Marytė;

2021.04.04 VELYKŲ ANTROJI DIENA

10.00. val. I. Asta; Visuotinė malda Ilona ;

12.00. val. I. Marytė; Visuotinė malda Jolanta ;

 

 .