LEKTORIAI

„Skaitovas Eucharistijos celebravime yra skiriamas skaityti Šventojo Rašto skaitinius, išskyrus Evangeliją. Taip pat jis gali skelbti visuotinės maldos intencijas ir, kai nėra psalmininko, skaityti psalmę tarp skaitinių. Kad tikintieji, klausydami Dievo žodžio skaitymų, tikrai pamiltų Šventąjį Raštą, reikia, kad šį patarnavimą atliekantys skaitovai, nors ir negavę skyrimų, iš tikrųjų būtų tinkami ir rūpestingai pasirengę.“ (Romos Mišiolas, 66.)

Elektrėnų parapijoje klebono paskirti lektoriai

Agnė Butkutė, Agnė Grigaliūnaitė, Asta Lauciuvienė, Gediminas Tekorius, Ieva Gurskienė, Ilona Verbickienė, Jolanta Kuneikienė, Kamilė Ratkevičiūtė, Lina Eitminavičienė, Marytė Kuliašienė, Meilutė Paražinskienė, Ramūnas Matakas, Ramunė Matonienė, Rita Šabūnienė, Vida Rakauskienė, Vita Norkūnienė, Ernesta Mlečkienė.

2022.01.23 III EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Agnė G.; II. Ramunė; Visuotinė malda Gediminas;

12 val. I. Ernesta; II. Vida; Visuotinė malda Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.01.30 IV EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Meilutė; II. Asta; Visuotinė malda Lina;

12 val. I. Vida; II. Ernesta; Visuotinė malda Vida;

Nuoroda į skaitinius

2022.02.06 V EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Jolanta; II. Ieva; Visuotinė malda Ilona;

12 val. I. Ernesta; II. Vida; Visuotinė malda Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.02.13 VI EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Gediminas; II. Agnė G; Visuotinė malda Ramunė.;

12 val. I. Vida; II. Ernesta; Visuotinė malda Vida;

Nuoroda į skaitinius

2022.02.20 VII EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Lina.; II. Meilutė; Visuotinė malda Asta;

12 val. I. Ernesta; II. Vida; Visuotinė malda Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2020.02.27 VIII EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Ilona; II. Jolanta; Visuotinė malda Ieva;

12 val. I. Vida; II. Ernesta; Visuotinė malda Vida;

Nuoroda į skaitinius

2020.03.02 PELENŲ TREČIADIENIS

18 val. I. Ernesta; II. Asta; Visuotinė malda Lina;

Nuoroda į skaitinius