LEKTORIAI

„Skaitovas Eucharistijos celebravime yra skiriamas skaityti Šventojo Rašto skaitinius, išskyrus Evangeliją. Taip pat jis gali skelbti visuotinės maldos intencijas ir, kai nėra psalmininko, skaityti psalmę tarp skaitinių. Kad tikintieji, klausydami Dievo žodžio skaitymų, tikrai pamiltų Šventąjį Raštą, reikia, kad šį patarnavimą atliekantys skaitovai, nors ir negavę skyrimų, iš tikrųjų būtų tinkami ir rūpestingai pasirengę.“ (Romos Mišiolas, 66.)

Elektrėnų parapijoje klebono paskirti lektoriai

Agnė Grigaliūnaitė, Asta Lauciuvienė, Gediminas Tekorius, Ieva Gurskienė, Ilona Verbickienė, Jolanta Kuneikienė, Lina Eitminavičienė, Marytė Kuliešienė, Rita Šabūnienė, Vida Rakauskienė, Meilutė Paražinskienė, Ramūnas Matakas, Ramunė Matonienė,  Ernesta Mlečkienė.


SVARBU. Mūsų bažnyčioje jau naudojami naujo leidimo (2022 m) liturginiai skaitiniai. Tekstai ir psalmės šiek tiek skiriasi nuo https://lk.katalikai.lt/ pateikiamų. Tad rekomenduoju skaitovams ateiti anksčiau prieš Šv. mišias (apie 20-15 min) ir persiskaityti dienos skaitinius ir visuotinę maldą.

Jeigu negalite dalyvauti Šv. mišiose susiderinkit su kolega, kad pavaduotų. Jeigu nepavyksta surasti pamainos, praneškite Gediminui.

Visi paskirti parapijos lektoriai skaito dienos skaitinius ir visuotinę maldą. Jeigu matote, kad prieš Šv. mišias nėra tai dienai paskirtų žmonių, o jūs dalyvaujate, ateikite paklausti ar nereikia Jūsų pagalbos (galioja ir šokiadieniais). Dėkoju

2022.11.27 I ADVENTO SEKMADIENIS

10 val. I. Ramunė; II. Rita; Visuotinė malda Ramunė;

12 val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.12.04 II ADVENTO SEKMADIENIS

10 val. I. Marytė; II. Ilona; Visuotinė malda Marytė;

12 val. I. Ieva; II. Ernesta; Visuotinė malda Ieva;

Nuoroda į skaitinius

2022.12.08 ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO IŠKILMĖ

18 val. I. Jolanta; II. Meilutė; Visuotinė malda Jolanta;

Nuoroda į skaitinius

2022.12.11 III ADVENTO SEKMADIENIS

10 val. I. Rita; II. Ramunė; Visuotinė malda Rita;

12 val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.12.18 IV ADVENTO SEKMADIENIS

10 val. I. Asta; II. Lina; Visuotinė malda Asta;

12 val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2022.12.24 KŪČIOS

10 val. Ilona.; II. Ieva; Visuotinė malda Ilona;  Nuoroda į skaitinius

21 val. I. Vida; II. Marytė; Visuotinė malda Vida;   Nuoroda į skaitinius

2022.12.25 JĖZAUS KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS)

9.00 val. I. Gediminas; II. Agnė G; Visuotinė malda Ramūnas;

Nuoroda į skaitinius

2022.12.26 ŠVENTOSIOS ŠEIMOS: JĖZAUS, MARIJOS IR JUOZAPO ŠVENTĖ, ŠV. STEPONAS (II KALĖDŲ DIENA)

10 val. I. Jolanta; II. Ramunė; Visuotinė malda Jolanta; 

12 val. I. Ieva; II. Ernesta; Visuotinė malda Ieva; 

Nuoroda į skaitinius

2023.01.01 ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĖ

12 val. I. Marytė; II. Ilona; Visuotinė malda Marytė;

Nuoroda į skaitinius

2022.01.06 KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) IŠKILMĖ

10 val. I. I. Agnė G.; II. Gediminas; Visuotinė malda Agnė G.;

18 val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Meilutė;

Nuoroda į skaitinius

2023.01.08 VIEŠPATIES KRIKŠTO ŠVENTĖ

10 val. I.  Ramunė; II. Rita; Visuotinė malda Ramunė;

12 val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2023.01.15 II EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Meilutė; II. Jolanta; Visuotinė malda Meilutė;

12 val. I. Ieva; II. Ernesta; Visuotinė malda Ieva;

Nuoroda į skaitinius

2023.01.22 III EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Agnė G.; II. Ramunė; Visuotinė malda Gediminas;

12 val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2023.01.29 IV EILINIS SEKMADIENIS)

10 val. I. Lina; II. Asta; Visuotinė malda Lina;

12 val. I. Ieva; II. Ernesta; Visuotinė malda Ieva;

Nuoroda į skaitinius

2023.02.05 V EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Ramunė; II. Agnė G.; Visuotinė malda Ramunė;

12 val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Ernesta;

Nuoroda į skaitinius

2023.02.12 VI EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Rita; II. Gediminas; Visuotinė malda Rita.;

12 val. I. Ieva; II. Ernesta; Visuotinė malda Ieva;

Nuoroda į skaitinius

2023.02.19 VII EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Ilona; II. Marytė; Visuotinė malda Ilona;

12 val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Ernesta;


Nuoroda į skaitinius