LEKTORIAI

„Skaitovas Eucharistijos celebravime yra skiriamas skaityti Šventojo Rašto skaitinius, išskyrus Evangeliją. Taip pat jis gali skelbti visuotinės maldos intencijas ir, kai nėra psalmininko, skaityti psalmę tarp skaitinių. Kad tikintieji, klausydami Dievo žodžio skaitymų, tikrai pamiltų Šventąjį Raštą, reikia, kad šį patarnavimą atliekantys skaitovai, nors ir negavę skyrimų, iš tikrųjų būtų tinkami ir rūpestingai pasirengę.“ (Romos Mišiolas, 66.)


Elektrėnų parapijoje klebono paskirti lektoriai

Agnė Butkutė, Agnė Grigaliūnaitė, Asta Lauciuvienė, Gediminas Tekorius, Ieva Gurskienė, Ilona Verbickienė, Jolanta Kuneikienė, Kamilė Ratkevičiūtė, Lina Eitminavičienė, Marytė Kuliašienė, Meilutė Paražinskienė, Ramūnas Matakas, Ramunė Matonienė, Rita Šabūnienė, Vida Rakauskienė, Vita Norkūnienė, Ernesta Mlečkienė.


2020.07.05 XIV EILINIS SEKMANDIENIS

10 val. I. Ramunė; II. Gediminas; Visuotinė malda Agnė G.;

12. val. Mišių nebus

 

2020.07.12 XV EILINIS SEKMANDIENIS

10 val. I. Asta; II. Ramunė; Visuotinė malda Meilutė;

12. val. I. Jolanta; II. Ernesta; Visuotinė malda Vida;

 

2020.07.19 XVI EILINIS SEKMANDIENIS

10 val. I. Jolanta; II. Vita; Visuotinė malda Ilona;

12. val. I. Ramūnas; II. Meilutė; Visuotinė malda Ernesta;

 

2020.07.26 XVII EILINIS SEKMANDIENIS

10 val. I. Marytė; II. Vida; Visuotinė malda Lina;

12. val. I. Ernesta; II. Ilona; Visuotinė malda Ramunė;

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapija © 2019-2020           

 .