LEKTORIAI

„Skaitovas Eucharistijos celebravime yra skiriamas skaityti Šventojo Rašto skaitinius, išskyrus Evangeliją. Taip pat jis gali skelbti visuotinės maldos intencijas ir, kai nėra psalmininko, skaityti psalmę tarp skaitinių. Kad tikintieji, klausydami Dievo žodžio skaitymų, tikrai pamiltų Šventąjį Raštą, reikia, kad šį patarnavimą atliekantys skaitovai, nors ir negavę skyrimų, iš tikrųjų būtų tinkami ir rūpestingai pasirengę.“ (Romos Mišiolas, 66.)

Elektrėnų parapijoje klebono paskirti lektoriai

Agnė Grigaliūnaitė, Asta Lauciuvienė, Gediminas Tekorius, Ieva Gurskienė, Ilona Verbickienė, Jolanta Kuneikienė, Lina Eitminavičienė, Marytė Kuliešienė, Rita Šabūnienė, Vida Rakauskienė, Meilutė Paražinskienė, Ramūnas Matakas, Ramunė Matonienė,  Ernesta Mlečkienė.

SVARBU. Mūsų bažnyčioje jau naudojami naujo leidimo (2022 m) liturginiai skaitiniai. Tekstai ir psalmės šiek tiek skiriasi nuo https://lk.katalikai.lt/ pateikiamų. Tad rekomenduoju skaitovams ateiti anksčiau prieš Šv. mišias (apie 20-15 min) ir persiskaityti dienos skaitinius ir visuotinę maldą.

Jeigu negalite dalyvauti Šv. mišiose susiderinkit su kolega, kad pavaduotų. Jeigu nepavyksta surasti pamainos, praneškite Gediminui.

Visi paskirti parapijos lektoriai skaito dienos skaitinius ir visuotinę maldą. Jeigu matote, kad prieš Šv. mišias nėra tai dienai paskirtų žmonių, o jūs dalyvaujate, ateikite paklausti ar nereikia Jūsų pagalbos (galioja ir šokiadieniais). Dėkoju


2023.09.24 XXV EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Jolanta; II. Meilutė; Visuotinė malda Jolanta;

12 val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Ernesta;

NUORODA

2023.10.01 XXVI EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Lina; II. Asta; Visuotinė malda Lina.;

12 val. I. Ieva; II. Ernesta; Visuotinė malda Ieva;

NUORODA

2023.10.08 XXVII EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Ilona; II. Ramunė; Visuotinė malda Ilona;

12 val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Ernesta;

NUORODA

2023.10.15 XXVIII EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Jolanta; II. Meilutė; Visuotinė malda Jolanta;

12 val. I. Ieva; II. Ernesta; Visuotinė malda Ieva;

NUORODA

2023.10.22 XXIX EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Gediminas.; II. Agnė; Visuotinė malda Gediminas;                                                                                            

12 val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Ernesta;

NUORODA

2023.10.29 XXX EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Asta.; II. Lina.; Visuotinė malda Asta;

12 val. I. Ieva; II. Ernesta; Visuotinė malda Ieva;

NUORODA