LEKTORIAI

„Skaitovas Eucharistijos celebravime yra skiriamas skaityti Šventojo Rašto skaitinius, išskyrus Evangeliją. Taip pat jis gali skelbti visuotinės maldos intencijas ir, kai nėra psalmininko, skaityti psalmę tarp skaitinių. Kad tikintieji, klausydami Dievo žodžio skaitymų, tikrai pamiltų Šventąjį Raštą, reikia, kad šį patarnavimą atliekantys skaitovai, nors ir negavę skyrimų, iš tikrųjų būtų tinkami ir rūpestingai pasirengę.“ (Romos Mišiolas, 66.)


Elektrėnų parapijoje klebono paskirti lektoriai

Agnė Butkutė, Agnė Grigaliūnaitė, Asta Lauciuvienė, Gediminas Tekorius, Ieva Gurskienė, Ilona Verbickienė, Jolanta Kuneikienė, Kamilė Ratkevičiūtė, Lina Eitminavičienė, Marytė Kuliašienė, Meilutė Paražinskienė, Ramūnas Matakas, Ramunė Matonienė, Rita Šabūnienė, Vida Rakauskienė, Vita Norkūnienė, Ernesta Mlečkienė.


2020.10.04 XXVII EILINIS SEKMADIENIS

10.00 val. I. Lina; II. Meilutė; Visuotinė malda Asta;

12.00 val. I. Marytė; II. Ernesta; Visuotinė malda Vida;

2020.10.11 XXVIII EILINIS SEKMANDIENIS

10.00 val. I. Vita; II. Ilona; Visuotinė malda Jolanta;

12.00 val. I. Vida; II. Marytė; Visuotinė malda Ernesta;

2020.10.18 XXIX EILINIS SEKMANDIENIS

10.00 val. I. Agnė; II. Gediminas; Visuotinė malda  Ramūnas;

12.00 val. I. Ernesta; II. Vida; Visuotinė malda Marytė;

2020.10.25 XXX EILINIS SEKMANDIENIS

10.00 val. I. Asta; II. Lina; Visuotinė malda Meilutė;

12.00 val. I. Marytė; II. Ernesta; Visuotinė malda Vida;

2020.11.01 VISI ŠVENTIEJI

10.00 val. I. Jolanta; II. Vita; Visuotinė malda Ilona;

12.00 val. I. Vida; II. Marytė; Visuotinė malda Ernesta;

2020.11.02 MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)

10.00 val. I. Ramūnas; II. Agnė G.; Visuotinė malda Gediminas;

12.00 val. I. Ramunė; II. Ramūnas; Visuotinė malda Lina

2020.11.08 XXXI EILINIS SEKMANDIENIS

10.00 val. I. Ilona; II. Jolanta; Visuotinė malda Vita ;

12.00 val. I. Vida; II. Marytė; Visuotinė malda Ernesta;

2020.11.15 XXXII EILINIS SEKMANDIENIS

10.00 val. I. Meilutė; II. Ata; Visuotinė malda Ramunė;

12.00 val. I. Ernesta; II. Vida; Visuotinė malda Marytė;

2020.11.16 ŠVC. MERGELĖS MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA

18.00 val. I Lina; II. Ramunė; Visuotinė malda Vita;

2020.11.22 XXXIII EILINIS SEKMANDIENIS

10.00 val. I. Gediminas; II. Ramūnas; Visuotinė malda Agnė G.;

12.00 val. I. Marytė; II. Ernesta; Visuotinė malda Vida;

2020.11.29 XXXIV EILINIS SEKMANDIENIS

10.00 val. I. Vita; II. Lina; Visuotinė malda Jolanta;

12.00 val. I. Vida; II. Marytė; Visuotinė malda Ernesta;

 
Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapija © 2019-2020           

 .