LEKTORIAI

„Skaitovas Eucharistijos celebravime yra skiriamas skaityti Šventojo Rašto skaitinius, išskyrus Evangeliją. Taip pat jis gali skelbti visuotinės maldos intencijas ir, kai nėra psalmininko, skaityti psalmę tarp skaitinių. Kad tikintieji, klausydami Dievo žodžio skaitymų, tikrai pamiltų Šventąjį Raštą, reikia, kad šį patarnavimą atliekantys skaitovai, nors ir negavę skyrimų, iš tikrųjų būtų tinkami ir rūpestingai pasirengę.“ (Romos Mišiolas, 66.)

Elektrėnų parapijoje klebono paskirti lektoriai

Agnė Grigaliūnaitė, Asta Lauciuvienė, Gediminas Tekorius, Ieva Gurskienė, Ilona Verbickienė, Jolanta Kuneikienė, Lina Eitminavičienė, Marytė Kuliešienė, Rita Šabūnienė, Vida Rakauskienė, Meilutė Paražinskienė, Ramūnas Matakas, Ramunė Matonienė,  Ernesta Mlečkienė.


SVARBU. Mūsų bažnyčioje jau naudojami naujo leidimo (2022 m) liturginiai skaitiniai. Tekstai ir psalmės šiek tiek skiriasi nuo https://lk.katalikai.lt/ pateikiamų. Tad rekomenduoju skaitovams ateiti anksčiau prieš Šv. mišias (apie 20-15 min) ir persiskaityti dienos skaitinius ir visuotinę maldą.

Jeigu negalite dalyvauti Šv. mišiose susiderinkit su kolega, kad pavaduotų. Jeigu nepavyksta surasti pamainos, praneškite Gediminui.

Visi paskirti parapijos lektoriai skaito dienos skaitinius ir visuotinę maldą. Jeigu matote, kad prieš Šv. mišias nėra tai dienai paskirtų žmonių, o jūs dalyvaujate, ateikite paklausti ar nereikia Jūsų pagalbos (galioja ir šokiadieniais). Dėkoju

2023.03.19 IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS

10 val. I. Asta; II. Lina; Visuotinė malda Asta.;

12 val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Ernesta;

NUORODA

2023.03.24 PENKTADIENIS

Kryžiaus kelio stotys 17.30 Ieva; Ilona 

18 val. I. Ieva;  Visuotinė malda Ilona;

NUORODA

2023.03.26 V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

10 val. I. Gediminas; II. Agnė G.; Visuotinė malda Gediminas;

12 val. I. Ieva; II. Ernesta; Visuotinė malda Ieva;

NUORODA

2023.04.02 KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

10 val. I. Rita; II. Ramunė; Visuotinė malda Rita;

12 val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Marytė;

NUORODA

2023.04.06 DIDYSIS KETVIRTADIENIS

18. val. I. Jolanta.; II. Meilutė ; Visuotinė malda Jolanta.;

NUORODA

2023.04.07 DIDYSIS PENKTADIENIS

18. val. I. Asta; II. Ilona; Visuotinė malda Asta;

NUORODA

2023.04.08 VELYKNAKČIO PAMALDOS

21. val. I. Ieva; II. Marytė; III. Jolanta; IV. Lina; V. Meilutė; VI. Asta; VII. Vida; Epistolė – Ilona

NUORODA

2023.04.09 VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Velykos)

10.00. val. I. Ramunė; II. Gediminas; Visuotinė malda Agnė G.;

NUORODA

2023.04.10 VELYKŲ ANTROJI DIENA

10.00. val. I. Jolanta; II. Ilona; Visuotinė malda Lina;

12.00. val. I. Marytė; II. Vida; Visuotinė malda Ernesta;

NUORODA

2023.04.16 II VELYKŲ SEKMADIENIS – ATVELYKIS (Dievo Gailestingumo sekmadienis)

10.00. val. I. Gediminas; II. Agnė G.; Visuotinė malda Lina;

12.00. val. I. Ernesta; II. Ieva; Visuotinė malda Ernesta;

NUORODA