LEKTORIAI

„Skaitovas Eucharistijos celebravime yra skiriamas skaityti Šventojo Rašto skaitinius, išskyrus Evangeliją. Taip pat jis gali skelbti visuotinės maldos intencijas ir, kai nėra psalmininko, skaityti psalmę tarp skaitinių. Kad tikintieji, klausydami Dievo žodžio skaitymų, tikrai pamiltų Šventąjį Raštą, reikia, kad šį patarnavimą atliekantys skaitovai, nors ir negavę skyrimų, iš tikrųjų būtų tinkami ir rūpestingai pasirengę.“ (Romos Mišiolas, 66.)


Elektrėnų parapijoje klebono paskirti lektoriai

Agnė Butkutė, Agnė Grigaliūnaitė, Asta Lauciuvienė, Gediminas Tekorius, Ieva Gurskienė, Ilona Verbickienė, Jolanta Kuneikienė, Kamilė Ratkevičiūtė, Lina Eitminavičienė, Marytė Kuliašienė, Meilutė Paražinskienė, Ramūnas Matakas, Ramunė Matonienė, Rita Šabūnienė, Vida Rakauskienė, Vita Norkūnienė, Ernesta Mlečkienė.


2020.02.23 VII EILINIS SEKMADIENIS

10 val. I. Jolanta; II. Vita; Visuotinė malda Ilona;

12. val. I. Marytė; II. Rita; Visuotinė malda Vida; 

2020.02.26 PELENŲ TREČIADIENIS

18 val. I. Lina; II. Asta; Visuotinė malda Ernesta;

2020.03.01 I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

10 val. I. Agnė G.; II. Ramūnas; Visuotinė malda Gediminas;

12. val. I. Vida; II. Ernesta; Visuotinė malda Rita;

2020.03.08 II GAVĖNIOS SEKMADIENIS

10 val. I. Ilona; II. Jolanta; Visuotinė malda Vita;

12. val. I. Rita; II. Marytė; Visuotinė malda Ernesta;

2020.03.15 III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

10 val. I. Lina; II. Asta; Visuotinė malda Meilutė;

12. val. I. Ernesta; II. Rita; Visuotinė malda Vida;

2020.03.22 IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS

10 val. I. Asta; II. Ramunė; Visuotinė malda Meilutė;

12. val. I. Vida; II. Marytė; Visuotinė malda Rita;

2020.03.29 V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

10 val. I. Gediminas; II. Agnė G.; Visuotinė malda Ramūnas;

12. val. I. Rita; II. Vida; Visuotinė malda Ernesta;

2020.04.05 KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

10 val. I. Vita; II. Ilona; Visuotinė malda Jolanta;

12. val. I. Rita; II. Ernesta; Visuotinė malda Marytė;


Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapija © 2019-2020           

 .