MOTINOS MALDOJE

„Nustok aimanavusi, nusišluostyk ašaras, nes laukia atpildas už tavo vargą, – tai Viešpaties žodis, – jie sugrįš iš priešų krašto! Yra vilties tavo ateičiai, – tai Viešpaties žodis, – tavo vaikai sugrįš į savo Tėvynę!“ (Jer 31, 16-17)

Judėjimą „Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus. Labai greitai šis judėjimas tapo tarptautiniu. Šiandien „Motinų maldoje“ judėjimas apima jau daugiau nei 110 pasaulio šalių. Lietuvoje motinos meldžiasi jau šešiolikti metai. „Motinos maldoje“ skirtos moterims, turinčioms motinos širdį – ar esate mama, ar ištekėjusi, ar vieniša, ar našlė, ar dvasinė mama. Maldos grupelę gali sudaryti nuo 2 iki 8 mamų. Motinos susitinka kartą per savaitę (namuose ar bažnyčioje).

Elektrėnų parapijoje ši maldos grupė įsikūrė 2014 metais. Šiuo metu parapijoje yra septynios grupės – dvidešimt septynios mamos. Susibūrusios motinos dalinasi rūpesčiais, džiaugsmais ir skausmais, drauge meldžiasi. Kiekvieno mėnesio pirmąjį antradienį Elektrėnų bažnyčioje šv. Mišių metu meldžiasi už „Motinos maldoje“ motinas ir jų vaikus.    

„Džiugu, kad maldos yra išklausytos ir mes, motinos, noriai dalinamės maldos vaisiais. Ne tik meldžiamės už savo vaikus, bet savo tikėjimą giliname lankydamos įvairias šventoves. Šiais metais aplankėme Videniškių, Molėtų ir Trakų bažnyčias. Esame sulaukusios Vievio parapijos motinų, kurios meldėsi drauge ir sugrįžusios savo parapijoje įkūrė maldos grupę. Viliamės, kad į Motinų maldos grupę įsijungs vis jaunesnių mamų“, – teigia grupės koordinatorė Vida Rakauskienė.

Mielos Mamos, Jeigu norėtumėte melstis Motinų maldos grupėje, kreipkitės į judėjimo Elektrėnų parapijoje koordinatorę Vidą Rakauskienę.