ATLAIDAI

Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje, tam tikromis sąlygomis tikinčiojo gaunamas sau ar mirusiesiems, tarpininkaujant Bažnyčiai, kuri kaip atpirkimo teikėja dalija Kristaus ir šventųjų nuopelnų lobį. (Pagal KBK 1471-1479, 1498)

Elektrėnų parapijoje švenčiame titulinius Švč. Mergelės Marijos kankinių karalienės atlaidus, jų tiksli data – rugpjūčio 22-oji diena. Atlaidai keliami į artimiausią minėtos datos sekmadienį.