GRUPĖ „VARDAN KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS“

Grupė „Vardan krikščioniškos šeimos“ – tai šeimos ir tėvai su vaikučiais. Buvimas kartu stiprina tikėjimo kelionėje. Tėvai renkasi trečiadienio vakarais maldai, arbatėlei ir pasirinktai programai, pasidalinimui. Tai stiprina, augina, keičia santykius šeimose. Sykį per mėnesį organizuojami Šeimadieniai – veikla visai šeimai. Vasarą organizuojama šeimų stovykla. „Alfa“ kursais kviečiami visi, ieškantys prasmės, o ypač – tėvai, vedantys vaikus prie Pirmosios Komunijos, labiau pažinti krikščionišką tiesą. Tradicija tampa maža piligrimystė – Žolinės šventė Paparčių vienuolyne. Grupės nariai dalyvauja bendrose Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro veiklose, mini Gyvybės dieną, Negimusio kūdikio dieną, dalyvauja programose, ginančiose šeimą ir gyvybę.

Tikslas: gaivinti krikščionišką šeimą.

Uždaviniai: skleisti krikščioniškas tiesas ir praktikas šeimoje, burti parapijos šeimas ir tėvus pažinimui ir laisvalaikiui, puoselėti gyvybės kultūrą, organizuoti programas, stiprinančias tėvų tarpusavio ir vaikų-tėvų santykius, jungtis į šeimos, kaip svarbiausios vertybės, išsaugojimo ir stiprinimo veiklas, organizuoti kitokią veiklą: šeimų stovyklas, rekolekcijas, piligrimystę, krikščioniškų filmų peržiūrą, moderuoti „Alfa“ kursus tėvams ir kviesti į bendruomenę.

Dalyviai: tėčiai, mamos ir vaikučiai.

Problematika: patogesnis, sotesnis, laisvesnis gyvenimas leidžia žmogui, o kartu ir šeimai, vis  labiau sekuliarėti: tolti nuo Dievo, neieškoti Jo arba nepriimti tikėjimo tiesų. Dėl tos priežasties sunkiau būti skaitlingiems ir gausiems šeimų bendruomenėje. 

„Svajojame tapti vilties ir džiaugsmo vaikais. Norime tikėjimą švęsti džiaugsmingiau, nes džiaugsmas patraukia. Siekiame, kad mūsų bažnyčioje būtų aukojamos šeimų bendruomenės Šv. Mišios, draugiškos šeimai su visokio amžiaus vaikais, kuriose patys giedotume giesmes, skaitytume skaitinius, dėkotume už dovanas mūsų šeimoms, išsakytume savo prašymus, kur šeimų bendrystėje mokytumėmės džiaugtis tikėjimu. Esame atviri visiems žmonėms ir visokioms idėjoms“, – teigia grupės nariai.

Kviečiame prisijungti prie grupės ir kartu gaivinti krikščionišką šeimą.