SEPTYNI BAŽNYČIOS SAKRAMENTAI

Sakramentai yra Kristaus įsteigti regimi šventi neregimos tikrovės ženklai, per kuriuos krikščionys gali patirti gydantį, atleidžiantį, maitinantį, stiprinantį ir mylėti įgalinantį Dievo artumą, nes juose veikia Dievo malonė. (YOUCAT)

Naujojo Įstatymo sakramentai įsteigti Kristaus ; jų yra septyni: Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija, Atgaila, Ligonių patepimas, Šventimai ir Santuoka. Septyni sakramentai apima visus svarbiuosius krikščionio gyvenimo tarpsnius ir momentus; jie duoda pradžią krikščionių tikėjimo gyvenimui, jį ugdo ir gydo, skiria jam misiją. (KBK 1210)