PALAIMINTOJO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MALDOS GRUPĖ

Palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio maldos grupė susikūrė 2011 metais. Šiuo metu grupelėje yra 21 narys. Visi meldžiasi, prašydami arkivyskupo Teofiliaus Matulionio užtarimo. 

Kasdien kiekvienas grupelės narys jam patogiu laiku meldžiasi. Dabar, kai Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju, meldžiasi ta pačia malda, prašydami paskelbti Jį šventuoju. Grupelės nariai dalyvauja Švč. Sakramento adoracijoje, vyksta į piligrimines keliones.  Dalis narių gieda bažnyčios chore. Talkininkauja tvarkant bažnyčią ir šventorių. Dalyvauja Advento ir Gavėnios rekolekcijose.

Kviečiame prisijungti, meldžiant mūsų vyskupijos ganytojui kuo greitesnio paskelbimo šventuoju. Grupelės vadovė Danutė Sabonienė.