BAŽNYČIOS TARNAUTOJAI

Vargonininkė

Laima Mažuolytė

8 653 21613

Katechetė

Marytė Kuliešienė

8 615 38646

Zakristijonė / floristė

Janina Piraškevičienė

8 650 56836

Ministrantai

Gediminas Tekorius

8 612 82329

Ernesta Mlečkienė

8 649 28025

Jaunimas

Ernesta Zaksaitė

8 648 55358

Šeimos

Vita Norkūnienė

8 610 45085

Ūkvedys

Vytas Piraškevičius

8 684 03939

Gyvasis Rožinis /  Pal. Teofiliaus maldos gr. / Caritas

Danutė Sabonienė

8 601 38430

Elektrėnų dekanato GRD koordinatorė 

Elena Janavičienė

8 650 99254

Motinos maldoje

Vida Rakauskienė

8 685 84612