1991-1995

Elektrėnų parapijos piligriminė kelionė į Lomžą Lenkijoje 1991-iais. Susitikimas su (dabar jau šventuoju) popiežiumi Jonu Pauliumi II-ju.

Įvairūs Elektrėnų bažnyčios statybos etapai.