Sutvirtinimo sakramento teikimas  ir Kaišiadorių vyskupo ordinaro vizitacija 

2017