Kalėdų Nakties (Piemenėlių) Šv. Mišios. 

2016

 .