2019. „SEPTYNI PASKUTINIAI MŪSŲ IŠGANYTOJO ŽODŽIAI ANT KRYŽIAUS“ 

Skaitomi KARLO RANERIO SJ pamąstymai Muzika JOSEPH HAYDN - Septynios sonatos styginių kvartetui (op. 51 / Hob. XX/1:B)